Kan je deze nieuwsbrief niet lezen? Klik hier
 
Kim, Colin, Rafily & Kitika
NIEUWSBRIEF NR 21 - APRIL 2020
11e verjaardag AnFoundation in covid19 context

Vandaag viert AnFoundation haar 11e verjaardag, hoewel vieren in de huidge context niet echt het gepaste woord is. Het zijn al compleet surreële tijden hier in België, maar op Madagaskar gaat dit nog een aantal stappen verder.

Een korte stand van zaken ter plekke in Madagaskar: Op dinsdag 17 maart 2020 sloot de overheid de internationale grenzen. Op 20 maart werden de drie eerste corona besmettingen vastgesteld, binnengebracht via vluchten uit Europa. De hoofdstad Antananarivo en de havenstad Toamasina, waar HELP actief is, werden gezien als hotspots en sinds 22 maart is er een lockdown. Scholen, universiteiten, kerken, moskeeën en restaurants zijn gesloten. De markten zijn open in de ochtend en maximaal één persoon per gezin mag boodschappen doen. Men is verplicht mondmaskers te dragen. Er is een avondklok van 17h tot 8h ‘s morgens, niemand mag buiten, wat helpt om de toenemende criminaliteit enigszins in te dijken.     

Het aantal bevestigde gevallen tot hiertoe is relatief laag (120) en er zijn nog geen corona-doden. De accuraatheid van deze cijfers kan je natuurlijk wel in vraag stellen in een land waar de basisgezondheidszorg miniem is. Er is ook quasi geen testcapaciteit. Het ‘bedenkelijke voordeel’ is dat ze in Madagaskar wel wat gewoon zijn; jaar-in jaar-uit chikungunya, dengue, malaria, tuberculose en cholera, in de laatste jaren ook mazelen, long- en builenpest en ook lepra is er nog actief,. Dit alles heeft jammergenoeg al de zwaksten in de samenleving getroffen. Het feit dat 60% van de bevolking jonger is dan 24 jaar is mogelijks ook een voordeel.
 
Couleur locale #01 Couleur locale #02

Op dit moment lijkt het dat de implicaties van de restricties erger zijn dan het virus zelf. Vele mensen ginder leven van de informele economie, zoals de straatverkoper en de pousse-pousse driver. Met deze lockdown hebben zij geen enkel inkomen meer en dus ook geen eten. Madagaskar lijkt de restricties van het westen gewoon over te nemen, maar dan wel in een ontwikkelingsland waar mensen geen reserves hebben, niet kunnen hamsteren, en vaak geen stromend water, laat staan zeep om je mee te wassen. Social distancing is ook zo goed als onmogelijk in de steden, verschillende generaties leven er samen in kleine hutjes in de sloppenwijken en de markten zijn overvol.  

Zoals u zich kan inbeelden blijft uw steun dus van onschatbare waarde, zeker nu HELP in deze periode zich opnieuw terug meer moet concentreren op basisgezondheidszorg (niet-corona gerelateerd) en voedselzekerheid om ervoor te zorgen dat hun studenten en families gezond en sterk blijven om aan hun toekomst verder te bouwen, eens de situatie het terug toelaat! Hartelijk dank!

An

HELP’s steun in tijden van corona
 
In maart 2020 zag HELP de bui al hangen, toen de Europese vluchten naar Madagaskar onverminderd doorgingen. Daarom begonnen ze met het sensibiliseren van hun studenten en families over het coronavirus en vooral wat te doen om het te vermijden; handen regelmatig met zeep wassen. Sinds de lockdown is HELP noodgedwongen gesloten. Ze hebben een stock van geneesmiddelen aangelegd om eventuele corona symptomen te bestrijden, maar hebben gelukkig tot hiertoe nog geen gevallen gehad. Hun assistent Davson volgt de andere medische dossiers van HELP’s patienten verder op, alsook de voedselverdeling aan andere scholen en instelling van HELP’s partnernetwerk. HELP maakt van deze rustigere periode gebruik voor onderhoud van hun site en school, waar ze anders nauwelijks tijd voor hebben, gezien de dagelijkse passage van 200 kinderen in de kantine. Ze hebben ook een voedselvoorraad voor de families in nood.  

Vier weken geleden werd HELP geinformeerd dat er een donatie van rijst en soya in de haven toegekomen was voor weeshuizen en liefdadigheidsinstellingen en – scholen. Door de covid-19 lockdown stopte de werkzaamheden van de haven en is het papierwerk nu pas in orde om het voedsel vrij te geven. HELP is een vaste partner van ADRA Madagaskar en zij starten deze week met de verdeling van 9,5 ton voedsel voor 3000 schoolkinderen en hun families. HELP zal 15 oudere studenten in dienst nemen voor de logistiek van de verdeling, zodat ook zij tijdens de lockdown een beetje geld kunnen verdienen.

Getuigenis: Patrick wordt bakker!
 
  Er is ook goed nieuws! Na twee mislukte pogingen voor het baccalauréat examen – een voorwaarde om te kunnen verder studeren - besloot Patrick Telo om een aanvraag in te dienen voor het gratis Epigasy bakkerij training programma, een Zwiters-Madagaskische samenwerking. Met de hulp van een student van HELP diende hij zijn dossier in het Frans in en werd aanvaard voor de opleiding begin 2019. Op 9 maart 2020 assisteerden Kim en Colin zijn finale bak-examen. De jury konden zijn broden en patisserie goed smaken en hij studeerde af met glans. Graduaten van dit programma zijn zeer gegeerd en Patrick heeft al een job als bakker aangeboden gekregen in één van de grote supermarkten in de hoofdstad. In mei mag hij beginnen, als de situatie het toelaat.

Patrick informeerde Jimmy, een andere HELP student, over de studie en steunde hem met diens aanvraag. Jimmy is één van de 20 geselecteerden uit meer dan 100 aanvragen. Normaal ging zijn training van start op 1 april 2020, maar toen werd net de lockdown ingevoerd. HELP is bijzonder trots op deze jonge mannen om door te zetten met hun aanvraag, maar evenzeer op de ondersteuning en het netwerken onder elkaar. Inspirerend!

Rotary Genk steunt HELP studenten in hogescholen en universiteiten

Tijdens het jaarlijkse golftoernooi 2019 steunde Rotary Genk opnieuw HELP Madagaskar met een mooi bedrag van €10,000 voor de hogere opleidingskosten van HELP's studenten in privé-universiteiten en hogescholen in Tamatave en Antsirabe.  Deze belangrijke bijdrage is essentieel in het verder uitrollen van HELP’s programma in de tertiaire cyclus en is uiteraard een waardevolle investering in een beloftevolle toekomst van kansarme maar zeer gedreven, gemotiveerde en slimme studenten! Dank hiervoor! 

De privé-universiteiten waren noodgedwongen overgeschakeld naar een kalender jaar ten gevolge van de cyclonen, mazelen epidemie en politieke verkiezingen in 2019. De meesten waren nog maar enkele maanden met hun opleiding gestart toen covid19 het academiejaar begin april onderbrak. HELP heeft hemel en aarde moeten bewegen om de studenten buiten Toamasina tijdig voor de lockdown terug te halen, maar het is hen gelukt! Eén van hen was te laat om een ticket te kopen. Hij heeft dan 40 km te voet afgelegd om uiteindelijk een lift te krijgen op een vrachtwagen. HELP volgt de situatie nauwgezet op en de universiteiten moeten hun programma aanpassen. Online lesgeven is niet echt een optie in een arm land waar zo goed als niemand computers heeft, laat staat toegang tot continue elektriciteit. Word vervolgd...


Onze HELP videos nog niet gezien? Kijk zeker hier waar uw steun naartoe gaat
 
Part 1
Deel 1: Een terugblik op 20 jaar HELP en 10 jaar AnFoundation (klik hier)
Part 2
Deel 2: Dankbetuiging vanuit Madagaskar
(klik hier)
Part 3
Deel 3: Getuigenissen van studenten van HELP
(klik hier)
Part 4
Deel 4: Een kijk op lopende HELP programma's
(klik hier)

Meter Irma Woordje van de stichtster

Er zijn twee mensen in de wereld
Ze zijn geen kleine geesten
Ze zijn geen teleurgestelde idealisten
Maar werkers van het eerste uur
Ze geven de kleintjes een toekomst
Alles moeten ze een plaats geven
Hulpelozen helpen in nijpende tegenslagen
Alles gaat met liefde, naastenliefde
Er zijn twee mensen in de wereld 

Irma Bollen
 
ANFoundation BANKNUMMER IBAN BE 97 7350 2292 7249 BIC : KREDBEBB
www.anfoundation.be
 
Op 21 april 2009 werd An Foundation opgericht door Irma Bollen als familie-initiatief om een helpende hand te reiken aan de kansarmen in de regio van Tamatave waar haar petekind An toen 6 jaar lang werkzaam was. Onze steun zet vooral in op zelfredzaamheid via projecten van HELP en hun lokale partnernetwerk. Zij zorgen voor toegang tot gezondheidszorg, onderwijs of een opleiding en focussen op een menswaardig bestaan voor diegenen die hier het meeste nood aan hebben. Elf jaar na de oprichting zijn we met trots en dankbaarheid uitgegroeid tot een fonds met vele trouwe sympathisanten, waarvoor oprecht dank.  
 
   
info@anfoundation.be | Volg HELP op Facebook | Uitschrijven