Help Madagaskar
NIEUWSBRIEF NR 19 - DECEMBER 2019
Voorwoord van An
 
Beste steuners,

We naderen het einde van 2019.... dit was voor mij een uniek jaar. Enerzijds omwille van de 10e verjaardag van AnFoundation. Ik had nooit durven dromen dat wij 10-jaar lang op jullie steun en vertrouwen zouden kunnen rekenen. Hierdoor hebben wij samen een stevige basis opgebouwd zodat we een grote groep kansarme kinderen en jongeren op lange termijn kunnen steunen.

Anderzijds was het ook een bijzonder jaar omdat ik de gelegenheid had om naar Madagaskar terug te keren na vele jaren. In oktober had ik de kans en het genoegen om een kleine week met Kim en Colin van HELP, alsook vele van hun studenten door te brengen en hun getuigenissen te filmen. Ik kan u verzekeren: het waren intense en emotionele dagen met vele aangrijpende verhalen, zowel met een traan als een glimlach. Het gaf mij vooral een gevoel van voldoening om deze nieuwe beloftevolle generatie te zien met een duidelijk doel voor ogen en met hoop op de toekomst.

Dit zijn de vruchten van 10 jaar AnFoundation en ik kan u verzekeren dat jullie steun effectief een positief verschil maakt in het leven van deze jongeren. En meer nog, dat zij op hun beurt een verschil maken en een voorbeeld en inspiratie zijn in hun familie, vriendenkring en lokale gemeenschap. Het was zeer inspirerend en weerom een les in nederigheid enik blijf vol bewondering voor hun veerkracht!
 
Dit alles heb  ik getracht om in beeld te brengen. Ik nodig jullie uit om mee te genieten van de eerste twee delen van deze kleine vierdelige mini-reportage. De twee andere delen worden spoedig afgewerkt.
 
Part 1
Deel 1: Een terugblik op 20 jaar HELP en 10 jaar AnFoundation (klik hier)
Part 2
Deel 2: Dankbetuiging vanuit Madagaskar
(klik hier)
Part 3
Deel 3: Getuigenissen van studenten van HELP
(in opmaak)
Part 4 : in opmaak
Deel 4: Een kijk op lopende HELP programma's
(in opmaak)

Klik op de bovenstaande foto's en vergeet niet uw volume aan te zetten. Veel kijkplezier, ik hoop dat ik langs deze weg een tropisch sfeer kan creëren in deze winterse periode en de welgemeende dankbaarheid van de malagasy rechtstreeks aan jullie kan overmaken.

Hartelijk dank nogmaals voor jullie inzet, steun en donaties! Fijne eindejaarsfeesten aan iedereen. Mijn meter Irma en ik hopen samen met jullie dit pracht initiatief verder te zetten in het nieuwe jaar 2020!

Feestelijke groeten,

An Bollen
 
Help Madagascar

Brief van Kim : vertaling uit het engels

Beste vrienden van HELP Madagaskar,
 
‘Elk van jullie heeft een toekomst vol eindeloze mogelijkheden’

Dit concept wordt meermaals herhaald in de eerste sessie van de training ‘Leadership for Life’*. Vervolgens wordt dit principe aan de deelnemers geïllustreerd aan de hand van één zaadje en een discussie over het aantal planten die uit dat éne zaadje kunnen gekweekt worden als het goed geplant is en er goed voor gezorgd wordt. Het is een ‘eye-opener’ voor veel van onze studenten, die vaak nooit echt hebben nagedacht over de talenten waarover ze beschikken.
(*Leadership for Life is een krachtig trainingsprogramma in leiderschap voor kansarmen dat HELP sinds April 2016 aanbiedt voor al hun studenten middelbaar en hoger onderwijs)

Hoe langer wij in Madagaskar werken, hoe meer wij zien dat positieve verandering niet alleen in statistieken en getallen kan gemeten worden. In onze ervaring komt vooruitgang vooral tot stand wanneer studenten inzien dat hun potentieel kan groeien en ontwikkelen door betere keuzes te maken in het leven, door een degelijke opleiding of training te volgen, door uitdagingen aan te gaan en vooral door volharding. Wij delen dan ook graag met jullie enkele mooie voorbeelden van ‘kiemplantjes die we hebben zien openbloeien’ dit laatste jaar. Een echt voorrecht voor ons om hier aan te kunnen bijdragen:

- Getuige zijn van een autistische student die na jaren van stilzwijgen langzaam aan begint te spreken in volle, maar korte zinnen en die nu ook leert lezen.
- Het zien openbloeien van lagere school studenten die nu op een privé school zitten. Een meer gestructureerd schoolmilieu is heel belangrijk voor kansarme jongeren die vaak een chaotische thuissituatie hebben. Sinds we vele jonge studenten naar een naburige privé school hebben gestuurd in plaats van de staatsscholen, zien we effectief meer positieve resultaten.
- Het ontvangen van rapporten met uitstekende resultaten van drie jonge vrouwen in hogere opleiding! Deze leerlingen hadden het moeilijk in het middelbaar, maar ze hebben duidelijk hun roeping en niche gevonden in hun huidige opleiding, waarvan één in de hotelschool en de andere twee in textiel en ontwerp.
- Getuige zijn van twee jonge mannen die slaagden in het ‘BACC’ (baccalauréat) examen na hun zesde middelbaar. Zij hadden voordien uitgebreide begeleiding nodig omwille van talrijke afwezigheden en negatieve levenshouding. Hun slagen heeft voor een 180-graden ommekeer gezorgd in hun motivatie.  Hun nieuwgevonden zelfzekerheid en rijpheid zijn bijna tastbaar!
- Het vieren van nog meer geslaagde BACC examens van drie verlegen, jonge vrouwen en hen begeleiden in de miljoenenstad Antanananarivo. Daar leven ze voor het éérst zelfstandig ‘op kot’ en leren ze zich oriënteren in de heuvelachtige hoofdstad. Zij zullen alledrie een opleiding in de radiologie volgen. Indien u nooit in Madagaskar bent geweest - bij wijze van verduidelijking - dit is een verhuis van een slaperige middelgrote stad naar de drukte van downtown New York. Een hele uitdaging dus!
- Het zien van de ondersteuning en lesbegeleiding die oudere HELP studenten geven aan onze jongere kansarme studenten. Zij helpen ook via hun netwerken bij het zoeken naar stageplaatsen, huisvesting aan de universiteit, jobs, enz...

Het is een hele eer voor ons om dit potentieel in vele van onze studenten te zien ontluiken. Het herinnert ons eraan hoe kerstmis een moment is van wonderbaarlijke zaken – een moeder maagd, een dappere echtgenoot, een vuile stal, vermoeide herders, buitenlandse bezoekers, een pasgeboren baby... God is met Ons.

Wij danken jullie allen om HELP de mogelijkheid te geven om deze kinderen en jonge volwassenen te ondersteunen in hun zelfontplooiing. Het is niet alleen een privilegie voor ons om hen te helpen, het is een nog groter voorrecht om jullie genereuze donaties te mogen ontvangen. We zijn ons bewust  van de tijd en moeite die velen van jullie aan fondsenwerving besteden. Hartelijk bedankt voor deze inzet zodat ‘onze’ kinderen een betere toekomst kunnen hebben.

Een zalig kerstfeest en onze beste wensen aan jullie allen voor 2020! Moge ook het nieuwe jaar veel potentieel voor ons allen inhouden!

Onze oprechte dankbaarheid,

Kim & Colin Radford
ANFoundation BANKNUMMER IBAN BE 97 7350 2292 7249 BIC : KREDBEBB
www.anfoundation.be
 
Op 21 april 2009 werd An Foundation opgericht door Irma Bollen als familie-initiatief om een helpende hand te reiken aan de kansarmen in de regio van Tamatave waar haar petekind An toen 6 jaar lang werkzaam was. Onze steun zet vooral in op zelfredzaamheid via projecten van HELP en hun lokale partnernetwerk. Zij zorgen voor toegang tot gezondheidszorg, onderwijs of een opleiding en focussen op een menswaardig bestaan voor diegenen die hier het meeste nood aan hebben. Tien jaar na de oprichting zijn we met trots en dankbaarheid uitgegroeid tot een fonds met vele trouwe sympathisanten, waarvoor oprecht dank.