NIEUWSBRIEF NR 17 - JANUARI 2019
Graag delen we deze nieuwjaarswensen van HELP met jullie. Ook vanwege An Foundation onze beste wensen voor 2019 en we danken jullie voor de blijvende steun.

"Beste vrienden en sympathisanten van HELP,

Het is even geleden sinds jullie nog van ons hoorden. Met de start van het nieuwe jaar kijken we graag even met jullie terug op het afgelopen jaar. Het schooljaar 2017-2018 zullen we altijd blijven herinneren als een bijzonder lang jaar waar geen einde aan leek te komen. Eerst werden de lessen afgeschaft en het schooljaar uitgesteld door een epidemie van longpest. Vervolgens kwam de Cycloon Ava aan land op 5 januari 2018 en zaaide vernieling aan tal van infrastructuur langs de hele Oostkust. Dit werd gevolgd door enkele maanden van normaliteit, waarna de staatscholen en overheidsinstanties begonnen aan een lange staking om salarisverhoging te eisen. Tegen het einde van het schooljaar, zaten de schoolkinderen bijna 12 maanden lang op de schoolbanken.

HELP’s activiteiten werden voortgezet zelfs met al deze vertragingen, maar het was een jaar dat zijn ritme nooit echt vond. Nu recent startte het schooljaar 2018-2019 pas in November om toch enigzins wat vakantie te geven aan de leerlingen tussen beide schooljaren. Momenteel wachten we op de officiële resultaten van de presidentiële verkiezingen. Beide kandidaten in de running waren voordien al president dus we kunnen alleen maar hopen dat hun ervaring kan bijdragen tot positieve veranderingen voor Madagaskar – we kunnen maar dromen! 

Het zou onmogelijk zijn om iedereen die ons gesteund heeft hier individueel te vernoemen maar we vermelden toch graag een speciaal dankwoordje aan Madacan en het Patricia Wang Fonds voor hun grote steun aan onze universiteitsstudenten, alsook aan Rotary Genk om het Leadership for Life programma te financieren, aan AnFoundation voor hun niet aflatende steun, alsook aan HopeShares Canada en ADRA Madagascar voor de noodhulp na de ravage van de cycloon en voedselhulp voor de schoolkantines, aan de vrijwilligster Christina Botha als lerares Engels op onze site en het lokaal mobiliseren van tal van donaties aan HELP, aan de internationale school en het personeel van Ambatovy voor hun steun wat betreft financiering tandverzorging voor onze studenten en ook aan de kantines..... en een welgmeende dank u vanuit het diepste van ons hart aan alle individuen en groepen voor hun financiële bijdrages of het verzamelen van materiaal om onze studenten te steunen ! Wij - en ook onze studenten - hebben eveneens nood aan morele steun en aanmoediging in ons werk. Ook hiervoor hartelijk dank. Weet hoe fel wij dit waarderen ! 

De e-wensen in bijlage tonen slechts enkele giften die HELP heeft ontvangen sinds we laatst schreven. Waar je ook bent ter wereld, we wensen je een prachtig nieuw jaar in 2019 vol van vreugde en goede gezondheid!
"

Voor de originele brief, klik hier.
ANFoundation BANKNUMMER IBAN BE 97 7350 2292 7249 BIC : KREDBEBB
www.anfoundation.be
 
Op 21 april 2009 werd An Foundation opgericht door Irma Bollen als familie-initiatief om een helpende hand te reiken aan de kansarmen in de regio van Tamatave waar haar petekind An toen 6 jaar lang werkzaam was. Onze steun zet vooral in op zelfredzaamheid via projecten van HELP en hun lokale partnernetwerk. Zij zorgen voor toegang tot gezondheidszorg, onderwijs of een opleiding en focussen op een menswaardig bestaan voor diegenen die hier het meeste nood aan hebben. Negen jaar na de oprichting zijn we met trots en dankbaarheid uitgegroeid tot een fonds met vele trouwe sympathisanten, waarvoor oprecht dank.