NIEUWSBRIEF NR 16 - APRIL 2018
AnFoundation viert vandaag zijn negende verjaardag!

Vandaag 21 April 2018 vieren we de 9e verjaardag van AnFoundation. Het is een bewogen jaar geweest voor onze partners en vooral hun begunstigden in Madagaskar, waar natuurrampen en epidemieën non-stop de noordoostelijke kustregio en zijn bevolking teisterden. Een terugblik...

- Maart 2017 komt Cycloon Enawo aan land.  Er vallen 80 doden en een kwart miljoen mensen zijn dakloos of moeten hun huis verlaten omwille van de zware overstromingen. Dit is de zwaarste cycloon van de laatste 13 jaar en het merendeel van de oogsten zijn volledig vernietigd. Tamatave (ook Toamasina genaamd) wordt zwaar getroffen.
- Augustus - November 2017 breekt een epidemie uit van de zeer besmettelijke longpest alsook builenpest. Tamatave ligt in het hart van verspreidingsgebied. Er worden 2348 mensen ziek en 202 komen te overlijden. Scholen en universiteiten gaan dicht alsook ziekenhuizen. Het publieke leven valt volledig stil.
- Januari 2018 komt Cycloon Ava aan land vlakbij Tamatave, 29 mensen sterven, 17000 worden uit hun huizen gedreven door overstromingen. Vele huizen en scholen worden vernietigd en het duurt in sommige wijken meer dan een maand voor er opnieuw elektriciteit is. Vele gebieden zijn onbereikbaar .
- 8 maart 2018 komt de volgende Cycloon Dumazile net niet aan land in de buurt van Tamatave maar sterke regens leiden opnieuw tot zware overstromingen terwijl de mensen nog bezig waren met de opruiming van de schade van Ava.
- 13 maart 2018 – nog geen week later - passeert de zware tropische storm Eliakom over noordoost Madagaskar, 20 mensen komen om het leven en 15000 mensen moeten hun huis verlaten.November 2018 kan ook nog turbulent worden op politiek vlak. Dan zijn het presidentsverkiezingen en in Madagaskar brengt dit helaas vaak onrust, coups en politieke instabiliteit met zich mee... Deze context schetst  wat kansarmen moeten verwerken…en ze komen telkens weer overeind ! Ik heb zelf 6 jaar in Madagaskar gewoond en de weerbaarheid van de mensen ginder is iets waarvoor ik veel ontzag en respect heb. Deze realiteit is deel van hun dagelijkse leven en er steeds weer tegenaan gaan met nieuwe moed is bewonderenswaardig. Ook zo voor HELP en hun partners die blijven vooruit kijken in periodes waar de ziekenhuizen niet functioneren en het schooljaar grote achterstand oploopt. Ze maken er gewoon het beste van! 

Het is gelukkig niet allemaal kommer en kwel. HELP blijft ‘als een rots in de branding’ kansarmen toegang tot voedselzekerheid, gezondheidszorg, scholing en opleiding geven. We vermeldden in een vorige nieuwsbrief al hun nieuwe leiderschap programma ‘Leadership for Life’ voor leraren het ‘Lead Now’ voor jongeren. Beide trainingen zetten net in op die zelfredzaamheid en zijn zo ontworpen om de aanpak en mentaliteit rond armoede drastisch te wijzigen. Een beter zelfbeeld is een eerste stap om met meer vertrouwen te werken aan een eigen toekomst, en weg te geraken uit de verlammende armoede. Met steun van Rotary Genk is het programma ondertussen uitgerold in 15 scholen en organisaties. Tot hiertoe werden 44 leraren getraind die op hun beurt 1350 studenten trainen en dit aantal neemt nog verder toe tot het einde van het schooljaar. Dus laten we een voorbeeld nemen aan de malagasy en focussen op wat wel werkt, hoop doet leven!
 
An Bollen
 

Getuigenis: Lydia – HELP Madagaskar blijft door de jaren heen ook leren!

‘HELP leert zelf continu bij ‘ in het bijzonder wat betreft onze studenten in hoger onderwijs. HELP heeft meer dan 10 jaar ervaring in de lagere school waar we de slaagkansen voor kansarme leerlingen vergroten. Daarentegen focussen we ons pas de laatste jaren op ondersteuning voor studenten aan de universiteit of hogeschool. We zijn heel trots dat HELP dit academiejaar 60 studenten sponsort aan 11 verschillende universiteiten in 5 steden  Madagaskar.
 
Onze eerste reeks afgestudeerden slaagden er in om goed betaalde jobs te vinden na hun studies, wat ons ervan overtuigde dat hun toekomst verzekerd was. Vier jaar later beseffen we dat deze eersten niet de norm zijn en dat een vaste job vinden vaak een grote uitdaging blijft – des te meer als je niet wilt meedoen aan corrupte praktijken.

Laten we even het voorbeeld van Lydia toelichten.In december 2017 studeerde Lydia af als vroedvrouw aan de hogeschool voor verpleegkunde. Haar trotse moeder was zwaar ziek maar kon toch de ceremonie bijwonen.

Lydia postuleerde samen met een medestudent Rosa in vele ziekenhuizen in en rond Tamatave…maar zonder succes. Enerzijds suggereerde men dat een deposit van 100 euro hun interviewproces zou “vergemakkelijken”. Anderzijds zijn er te veel kandidaten voor de beschikbare plaatsen en is ervaring een pluspunt wat ze uiteraard nog niet hebben….Op hun vraag werken ze nu tijdelijk in de kantine van HELP sinds januari 2018 en zoeken verder naar een job in verpleegkunde. In februari 2018 slaat het noodlot toe; Lydia’s moeder sterft en zoals de traditie het wenst, moet Lydia als oudste nu zorgen voor haar grootouders, jongere broers en zussen.

HELP leerde veel van deze ervaring. Ook al is het vinden van een baan voor pas afgestuurden strikt genomen niet onze rol, is het toch belangrijk hen te begeleiden in het netwerken en extra training te voorzien (vb. taal- en computervaardigheden) om hun kansen op een job te vergroten. We zijn met een facebook pagina gestart voor onze alumni waar we job opportuniteiten op posten. Ons HELP team geeft ook advies en corrigeert de CVs en motivatiebrieven. We raadden de afgestudeerden ook aan om gepast werk buiten hun sector te aanvaarden om zo hun CVs verder uit te bouwen en hun kosten te kunnen betalen tijdens hun zoektocht naar een job van hun keuze.

Lydia heeft ondertussen haar vacature ingediend voor een nationale volkstelling en wacht op een antwoord. HELP heeft 3 vacatures voor verpleegkundigen gevonden in andere provincies in Madagaskar en helpt Lydia met haar aanvraag. In de tussentijd zijn we blij met haar hulp in de HELP kantine en bewonderen we haar doorzettingsvermogen en enthousiasme ondanks alle persoonlijke tegenslagen. Dank zij jullie steun heeft Lydia haar droom om vroedvrouw te worden, kunnen verwezenlijken. We hopen dat we jullie spoedig kunnen meedelen dat ze in deze branche werk heeft gevonden!

Kim Baldwin Radford
 

Jullie steun in de verf gezet!

Een steentje bijdragen kan soms lijken als een druppel op een hete plaat maar vele kleintjes maken één groot geheel. Zo kunnen we vandaag met fierheid melden dat we op 9 jaar steun een totaal bedrag van 122,000 € hebben kunnen overmaken aan HELP Madagaskar en hun lokale partners. Deze som komt van individuele maandelijkse alsook eenmalige stortingen van een 300-tal sponsors, maar ook van de vele initiatieven waarbij mensen AnFoundation en HELP als goede doel kiezen voor een feest of bepaalde viering. Wij zijn jullie hier allemaal heel dankbaar voor. Daarnaast is er ook een belangrijke bijdrage waarbij service clubs, bedrijven en organisaties hun steun overmaken in het kader van een specifiek project. Wij bedanken hiervoor in het bijzonder Rotary Genk, Orde Sint Jan, Lions Hasselt, Rotary Herkenrode, Vrienden van Oscar, Infarama en IMDC. De steun wordt telkens integraal overgemaakt aan HELP Madagaskar dankzij de steun van KBC Alken die de transfertkosten telkens op zich nemen, waarvoor tevens onze waardering.
 

AnFoundation blijft een kleinschalig initiatief maar het maakt lokaal wel degelijk een verschil en het geeft voldoening om te zien hoe jullie steun bijdraagt aan :
- alfabetisering van de jongsten die anders geen kansen krijgen,
- toegang van vele kansarme leerlingen tot degelijk lager en middelbaar onderwijs,
- zelfredzaamheid en leiderschap van jonge mensen die dankzij hogere scholing of vakmanschap nu onafhankelijk zijn en zekerder in het leven staan,
- het recht op basis gezondheidszorg
- toegang tot voedsel alsook noodhulp bij natuurrampen en epidemieën.
 
JULLIE MAKEN HET VERSCHIL en AnFoundation en HELP Madagaskar blijven jullie dankbaar voor de steun en het vertrouwen.  MISAOTRA  BETSAKA !
 

Jarenlange steun en inzet van Joop en Maddy Janssen

Vlak na de oprichting van AnFoundation werden wij gecontacteerd door Joop Janssen die een artikel over ons in de krant had gelezen. Hij was erdoor geraakt en vroeg hoe hij ons kon ondersteunen. Nooit hadden we kunnen vermoeden dat dit initiële contact zou uitgroeien tot een hechte vriendschap en bijzondere samenwerking. Al die jaren hebben Joop en Maddy nauw met ons samengewerkt en AnFoundation gesteund, niet alleen door tal van persoonlijke giften maar ook door ons voor te stellen aan Rotary Genk en Orde Sint Jan wat geleid heeft tot de realisering van verschillende boeiende projecten. Het mocht dan ook niet uitblijven dat Joop en Maddy zelf eens ter plekke gingen kijken in Madagaskar, waarover hieronder kort een woordje van hen. Joop en Maddy, nogmaals hartelijk dank en wij hopen dat deze samenwerking nog lang mag verderduren!Meerdere jaren staan wij in contact met Kim en Colin Radford, de bezielers van HELP Madagascar, waardoor er een mooie, intense vriendschap is ontstaan. Wij zijn in februari 2018 afgereisd naar Toamasina. Zo hebben wij de activiteiten van dichtbij meegemaakt. Als eerste wordt je geconfronteerd met extreme armoede voor 80% van de bevolking. Door de enorme bevolkingstoename wordt het niet makkelijker. Kim en Colin bekommeren zich met een tomeloze energie om deze jeugd. Ondanks hun moeilijke thuissituatie, verdriet, honger, e.d. zijn ze fier! Ze lachen, springen, zingen en dansen. Prachtig om te zien. Dit schitterend project met al zijn facetten te mogen opvolgen tijdens deze 11 dagen, door de inzet van deze twee unieke mensen, het is voor ons een “Godsgeschenk”. Wij zijn overtuigd dat via An Foundation de toekomst van HELP Madagaskar en hun vele partners, mee gewaarborgd wordt.

Joop en Maddy Janssen
 

Een woordje van de stichtster Irma Bollen

  BALLADE DER ZEKERHEDEN VAN STILLE WERKERS

Verpletterend nieuws en beweging in Madagaskar
Maddy en Joop Janssen arriveren in Madagaskar bij Kim en Colin, hun ultieme droom in naam van AnFoundation.
De bijtende hitte was er de regel, maar kon het feest niet deren.
Ook de confrontatie met de kleintjes was passioneel.
Het was op hun weg gekomen, en zit in hun genen om te helpen.
De nooit geziene armoede tekende littekens op hun ziel.
Sommige innerlijke taferelen choqueerden maar werden met mateloze liefde opgevangen.
Een reis vol met denkprocessen is geschiedenis door mensen met een levensloop ongekend.

Dank u Joop en Maddy

Irma
ANFoundation BANKNUMMER IBAN BE 97 7350 2292 7249 BIC : KREDBEBB
www.anfoundation.be
 
Op 21 april 2009 werd An Foundation opgericht door Irma Bollen als familie-initiatief om een helpende hand te reiken aan de kansarmen in de regio van Tamatave waar haar petekind An toen 6 jaar lang werkzaam was. Onze steun zet vooral in op zelfredzaamheid via projecten van HELP en hun lokale partnernetwerk. Zij zorgen voor toegang tot gezondheidszorg, onderwijs of een opleiding en focussen op een menswaardig bestaan voor diegenen die hier het meeste nood aan hebben. Negen jaar na de oprichting zijn we met trots en dankbaarheid uitgegroeid tot een fonds met vele trouwe sympathisanten, waarvoor oprecht dank.