NIEUWSBRIEF NR 15 - JANUARI 2018
Het jaar 2017 was in Madagaskar opnieuw een jaar vol uitdagingen. Op 8 maart kwam de cycloon Enawo aan land in noordoost Madagascar, de zwaarste cycloon sinds Gafilo in 2004. Tachtig mensen kwamen om het leven, 500 werden op slag dakloos en 30% van de vanille plantages werd volledig vernietigd. Hierna ging de cycloon landinwaarts waar die extreem veel regen bracht, modderlawines veroorzaakte en de rijstoogst grotendeels vernielde in het centrum en oosten van het eiland. Dit leidde tot wijdverspreide hongersnood en ondervoeding wat voor de Malgache bevolking jammergenoeg stilaan de ‘nieuwe norm’ begint te worden. Dit was nog niet het ergste. In de periode van augustus tot en met november kregen 2348 mensen de pest, waarvan er 202 stierven. Builenpest, dat overgedragen wordt door rattenvlooien, komt elk jaar wel op kleine schaal voor in Madagaskar. Helaas was de gevaarlijkere variant, longpest, overgedragen via lucht van mens tot mens, nu meer voorkomend en verantwoordelijk voor 75% van alle zieken. De overheid en ziekenhuizen reageerden niet tijdig en konden de groeiende epidemie niet alleen aan. De regio van Toamasina, waar AnFoundation actief is, was één van de zwaarst getroffene. Het sociale leven viel stil, iedereen bleef thuis, de scholen bleven dicht. Met behulp van de Wereldgezondheidsorganisatie en Artsen Zonder Grenzen kwam de epidemie geleidelijk onder controle. Als gevolg van de epidemie startte het schooljaar pas eind november, een achterstand die moeilijk zal in te halen zijn.

En toch, ondanks al deze tegenslagen, of net gehard door zoveel tegenspoed, gaat het leven op Madagaskar toch door met vallen en opstaan. HELP en hun partners blijven onverzettelijk verderwerken en stabiliteit bieden voor de meest kwetsbaren. Naast de basisnoden als gezondheidszorg, recht op gezonde voeding, scholing en opleiding, werd dit jaar ook enorm ingezet op trainingen om de zelfredzaamheid van jongeren, alsook de leiderschapskwaliteiten van leraren te versterken, genaamd Leadership for Life and Lead Now. Een beter zelfbeeld is een eerste stap om met meer vertrouwen te werken aan een eigen toekomst, en weg te geraken uit de verlammende armoede en dat is nu net het motto van HELP, hun netwerk en AnFoundation.

AnFoundation blijft een belangrijke partner van HELP en hun netwerk en die rol kunnen we uiteraard enkel en alleen vervullen dankzij jullie bijdrage, steun en vertrouwen waarvoor we jullie ook dit jaar weer hartelijk voor willen bedanken. Het is bijzonder hartverwarmend om te zien hoeveel van jullie ons nu al verschillende jaren volgen en steunen. Misaotra betsaka! Een speciale dank u gaat uit naar de Rotary Genk en de Orde van Malta die ook dit jaar weer inzetten op relevante projecten. Daarnaast willen Kim en Colin van HELP jullie graag rechtstreeks bedanken maar door aanhoudend stormweer is de nieuwjaarskaart nog niet tot hier geraakt. Deze wensen hebben jullie nog te goed zodra de communicatie hersteld is!

Volg hen voor meer nieuws op Facebook of op hun nieuwe website.

Getuigenis: Leon George treedt uit de achtergrond

Wanneer Colin en ik terugblikken op het afgelopen jaar, bedenken we dat de omgang met anderen iets is wat ons in het leven en in het werk het meeste raakt en inspireert, zowel de omgang met de mensen die wij ondersteunen als met nieuwe project partners waar we mee samenwerken. Madagaskar heeft een sterk relatiegerichte cultuur…. in de familie, op dorps- of wijkniveau, de kerkgemeenschap, op school, alsook in de werkcontext. Omgang met anderen kan een grote kracht zijn maar evengoed een grote uitdaging, zeker wanneer je als individu de sociale zekerheid van de halve familie op je moet nemen. Het is voor ons onmogelijk om een sterke band te hebben met elk van onze meer dan 600 studenten. Toch hebben we al vaker gemerkt dat het opbouwen van een relatie met een student in bepaalde gevallen een positief keerpunt kan zijn in diens leven.
 
 

Een mooi voorbeeld hiervan is het verhaal van Leon George. Zijn moeder is een weduwe met vijf kinderen. Omdat Leon de oudste zoon is en zijn moeder vaak ziek is, wordt hij regelmatig in een opvoedingsrol geduwd voor zijn broers en zussen. Een jaar geleden ging het niet zo goed op school. Zijn moeder was constant ziek en de familie had nauwelijks geld voor eten, huur en schoolmateriaal.  Bij HELP was Leon een weinig opvallende student. Men wist wel dat zijn moeder zeer moeilijk was in de omgang.

In een periode waarin zijn moeder voortdurend bedelde, vroegen we Leon waarom hij niet wat klusjes deed bij HELP op de namiddag dat hij niet naar de les moest. Zo zou hij wat centjes kunnen bijverdienen en op die manier meehelpen om uit de armoede te geraken... Aanvankelijk reageerde hij wat timide, maar we moedigden hem aan. Tot onze verbazing begon hij te werken. Ondertussen is hij uitgegroeid tot een leiderfiguur onder onze studenten. Zijn taalvaardigheid is verbeterd door meer Frans te spreken en hij heeft ook meer zelfvertrouwen. Leon volgt een opleiding als houtbewerker. Deze vaardigheid is ook bijzonder nuttig voor ons. Hij helpt ons met het repareren van schoolbanken of nieuwe banken en stoelen voor onze school ineen te timmeren. Hij geeft 80% van wat hij verdient aan zijn moeder om bij te dragen voor het eten en de huur. Haar gezondheid is er intussen ook op verbeterd. Het belangrijkste is dat Leon George niet langer op de achtergrond verdwijnt. We hebben nu pas ondervonden dat hij een goed gevoel voor humor heeft en een harde werker kan zijn als hij wordt gemotiveerd. Daarenboven is hij heel eerlijk wanneer hij een verantwoordelijke rol krijgt. We koesteren ondertussen onze nauwe band met Leon. Deze ervaring heeft ons het inzicht gegeven dat een vertrouwensrelatie van groot belang kan zijn ook voor  andere studenten die voor vergelijkbare uitdagingen in hun gezinssituatie staan.
 
Kim


Help kansarme studenten verder studeren !

Toen HELP 17 jaren geleden begon, lag hun focus initieel volledig op alfabetisering en het verzekeren van primair basisonderwijs van jonge kansarme kinderen. Ondertussen is hun opleidingspakket uitgegroeid met een verdere opvolging en ondersteuning tijdens het middelbaar, een opleiding en voor de ijverigsten zelfs hogere studies. Jarenlange ervaring heeft aangetoond dat deze lange termijn aanpak de grootste slaagkansen levert op een onafhankelijke toekomst. Gezien de politieke instabiliteit en corruptie functioneert de staatuniversiteit in Toamasina slecht en zijn stakingen meer regel dan uitzondering, waardoor er vaak verloren jaren zijn voor de studenten. Daarom kiest HELP samen met de studenten in sommige gevallen voor privé universiteiten, en soms zelfs in andere steden omdat de opleidingen daar degelijker zijn. Afhankelijk van donaties, steunt HELP jaarlijks ongeveer een 50-tal studenten aan de universiteit. Dit brengt uiteraard kosten met zich mee. We willen jullie dan ook graag oproepen om een steentje bij te dragen.
 
   Studeren   Om jullie een idee te geven lijsten we hier de kosten op:
  • 10 € per maand leefkosten per student aan staatsuniversiteit (thuiswonend)
  • 20 € per maand schoolkosten aan privé universiteit
  • 30 € per jaar inschrijving aan staatsuniversiteit (éénmalig)
  • 50 € per jaar transport kosten voor studenten die buiten Toamasina naar universiteit gaan
  • 85 € per maand logement en kantine kosten voor inwonende student aan private universiteit

Hartelijk dank alvast om mee te investeren in de toekomt voor de generaties van morgen !
 

Een woordje van de stichtster Irma Bollen


Irma met Kim (HELP) tijdens 5-jarige viering AnFoundation
 
Ik bekijk vandaag de dag foto’s van HELP Madagaskar!
Het zijn sacrale momenten.
Bijna negen jaar vooruitzien.
De opvang is gegroeid.
Blije zwarte ogen... twee vulkanen in hun volheid. Verzorgde lichamen en gekleed, de immense tegenstelling met het leven alleen in de hut.
Het worden orchideëen van obligaat groeien.
Dagdagelijkse opvang van de lijflijke hulp van Colin en de organisatorische talenten van Kim.
Dank zij de westerse hulp van onbekende schenkers. Schenkers met geloof en daad.
U ZIJ DANK ... en nooit vergeten.

IRMA
ANFoundation BANKNUMMER: 735-0229272–49 IBAN BE 97 7350 2292 7249 BIC : KREDBEBB
 
Op 21 april 2009 werd An Foundation opgericht door Irma Bollen als familie-initiatief om een helpende hand te reiken aan de kansarmen in de regio van Tamatave waar haar petekind An toen 6 jaar lang werkzaam was. Onze steun zet vooral in op zelfredzaamheid via projecten van HELP en hun lokale partnernetwerk. Zij zorgen voor toegang tot gezondheidszorg, onderwijs of een opleiding en focusen op een menswaardig bestaan voor diegenen die hier het meeste nood aan hebben. Acht jaar na de oprichting zijn we met trots en dankbaarheid uitgegroeid tot een fonds met vele trouwe sympathisanten, waarvoor oprecht dank.