NIEUWSBRIEF NR 14 - APRIL 2017
AnFoundation vierde deze maand haar 8e verjaardag …..Onze voornaamste partner in Madagaskar, de NGO HELP, heeft zopas 17 kaarsjes uitgeblazen. Dat kan tellen! Zeventien jaar lang zetten Kim, Colin en hun collega’s zich onvermoeid in voor de minderbedeelde medemensen in Tamatave en omstreken in noordoost Madagaskar. De inzet blijft dezelfde, een betere toekomst verzekeren voor kansarmen door in te zetten op hun basisrechten, met name gezondheidszorg, voedselzekerheid, scholing en opleiding. Waarom? Omdat ze met deze aanpak velen de zelfzekerheid, eigenwaarde en motivatie kunnen geven om verder zelf hun toekomst in eigen handen te nemen. Dat lukt zeker niet met elke student, soms weegt een traumatisch verleden gewoon te zwaar door om volledig uit een vicieuze cirkel van armoede te geraken. Toch kunnen we trots spreken van talrijke succesverhalen bij de jonge generaties die de verwachtingen zelfs overstijgen en waar het doorzettingsvermogen een inspiratie zijn niet enkel voor hun medestudenten maar voor ons allen. Gezien hun lange werking en continuïteit is het mooi te zien hoe sommige jongeren die ooit als analfabete kinderen op het laagste niveau gestart zijn bij HELP nu hun universitaire studies voltooien. Meer info hieronder.

An Foundation blijft fungeren als intermediaire structuur hier ter plaatse in België, niet enkel om jullie een rechtstreekse kijk te geven op de goede werken in Madagaskar via onze nieuwsbrief en website, maar ook om via wekelijkse skype of email sessies op de hoogte te blijven van het dagelijkse reilen en zeilen bij HELP, de nieuwe uitdagingen, de individuele succesverhalen en feedback over lopende projecten en budgetten. Ongelooflijk maar waar : nog steeds komt 100% van alle donaties toe bij HELP ook dank zij sponsoring van de bankkosten, webdesign, opmaak nieuwsbrief, administratiebeheer enz . We blijven u uiteraard zeer dankbaar voor uw hulp.

HELP Madagaskar in cijfers

Dit schooljaar zijn er aantal belangrijke veranderingen bij HELP. Ziehier een samenvatting van onze statistieken!

- Dit schooljaar steunen we in totaal 620 studenten in meer dan 70 scholen, van kleuterklas tot universiteit. Dit is ook het eerste academiejaar met record van 43 universiteitsstudenten! HELP’s leraren geven bijlessen van kleuterklas tot zesde middelbaar met speciale focus op leerlingen die een overheidsexamen moeten afleggen om naar het volgende niveau te gaan (6e leerjaar, 3e en 6e middelbaar). Dit jaar zijn 53% van de HELP studenten meisjes!

- Dankzij een samenwerking met een expat leraar hebben we 22 lokale leraren kunnen laten deelnemen aan een opleiding ‘Methodes modern Lesgeven Niveau 1’, en 9 lokale leraren aan ‘Niveau 2’. Er is een duidelijke verbetering in het niveau van lesgeven in onze partnerschool Enfants de Joie dankzij deze training.


 
HELP's eerste afgestudeerde verpleegkundigen in december 2016. Santatra, in het midden, ontvangt steun van HELP sinds het middelbaar. Van de 43 universiteitsstudenten momenteel in opleiding zijn er nog 7 die verpleegkunde volgen aan 4 verschil-lende scholen.   13 April 2017: HELP's meest recente groep van trainees van Leadership for Life, afkomstig van 17 verschillende scholen.
 

- Sinds december 2016 is HELP een training begonnen voor lokale scholen en NGOs in een boeiend leiderschap programma ‘Leadership for Life’ van de Britse NGO ‘Emerging Leaders’. Hany en Haja waren zo enthousiast over deze training en het potentieel hiervan voor HELP studenten en families zodat we besloten hebben de trainers training te laten volgen in oktober 2016. Tot hiertoe heeft HELP 86 leraren getraind van een totaal van 26 scholen en opvangcentra uit de Tamatave regio. In juni 2017 zullen minstens twee HELP leraren getraind zijn om de training ‘Lead Now’ te runnen, wat een vergelijkbare versie is van dit programma voor jonge adolescenten. Deze trainingen zetten in op zelfredzaamheid en zijn zo ontworpen om de aanpak rond armoede drastisch te wijzigen. Een beter zelfbeeld is een eerste stap om met meer vertrouwen en proactiever te werken aan een eigen toekomst, en weg te geraken uit de verlammende armoede. Met steun van An Foundation heeft HELP een voorstel ingediend bij Rotary Genk om dit programma te testen in een netwerk van Tamatave scholen en zo uit te reiken naar 3000 leerlingen in totaal.
 

Rotary Genk Kantine Project

Dankzij steun van Rotary Genk voor het kantine project, hebben de scholen van HELP en Enfants de Joie nu betere, grotere en meer efficiënte keukens en kantines. Het project is intussen afgerond en nooit te voren hadden we bij HELP zulke grote groepen – tot 300 studenten - per maaltijd. HELP is bijzonder dankbaar voor de uitgebreide kantine met bescherming tegen zowel regen als zon. Deze ruimte wordt evenens als extra buiten- studieruimtes benut, waar lange tijd een grote nood aan was.


 
Verzorg je tanden!

Dit komende jaar zal een deel van onze steun gaan naar een nieuw project – tandverzorging bij studenten. Ondanks mond hygiene en voorlichting sessies, merkt HELP al jarenlang dat de grootste oorzaken voor afwezigheid op school koorts (door malaria) en tandpijn of abcessen zijn. De afgelopen twee jaren heeft Mercy Ships (werelds grootste drijvend hospitaal) gratis tandverzorging gegeven aan geselecteerde kinderen en volwassenen in Tamatave, waaronder vele HELP studenten. Gemiddeld voerde Mercy Ships 2 tot 3 behandelingen uit per patiënt en het was al vlug duidelijk dat de meeste studenten meer dan één probleem hadden. HELP heeft daarom een lokale NGO geïdentificeerd om ‘tandkampen’ te organiseren op hun site waar vele studenten tegelijk kunnen onderzocht en behandeld worden.Ingewikkelde gevallen zullen doorgestuurd worden naar het tanden verzorgcentrum op basis van een kredietsysteem. We zullen tevens een stock van tandenborstels en tandpasta voorzien. Onze leraren werden getraind door Mercy Ships om mond hygiëne sessies verder te zetten in de klassen. Leraren en studenten van onze partnerscholen zullen eveneens deelnemen. Een tandextractie kost € 1.5-7.5, een vulling tussen € 3-7.5. Antibiotica en pijnstillers kosten € 1-10 afhankelijk van de ernst van de situaties en of injecties nodig zijn.
 

Een woordje van de stichtster Irma Bollen

 
 
Het werk van Kim en Colin oogt als een volmaakt gesponnen web. Heden zorgt HELP Madagaskar voor formele vernieuwing en ethische principes op schaal van hun kunde. Kim en Colin werken meer dan ooit en zijn Sterk om Sterk te staan in het leven.

De Orde Sint Jan en Rotary Genk laten geen kans onbenut om hun steun verder te zetten, waarvoor onze oprechte dank en appreciatie. Wij zorgen voor nauwgezette follow up en staan zoals steeds in contact met HELP Madagaskar .
 
Dank allen met respect
Irma Bollen

 
ANFoundation BANKNUMMER: 735-0229272–49 IBAN BE 97 7350 2292 7249 BIC : KREDBEBB
 
Op 21 april 2009 werd An Foundation opgericht door Irma Bollen als familie-initiatief om een helpende hand te reiken aan de kansarmen in de regio van Tamatave waar haar petekind An toen 6 jaar lang werkzaam was. Onze steun zet vooral in op zelfredzaamheid via projecten van HELP en hun lokale partnernetwerk. Zij zorgen voor toegang tot gezondheidszorg, onderwijs of een opleiding en focusen op een menswaardig bestaan voor diegenen die hier het meeste nood aan hebben. Acht jaar na de oprichting zijn we met trots en dankbaarheid uitgegroeid tot een fonds met vele trouwe sympathisanten, waarvoor oprecht dank.