NIEUWSBRIEF NR 13 - DECEMBER 2016
Beste sympathisanten,

2009….2016, 7 jaren AnFoundation. 2000-2016, 16 jaren HELP Madagaskar…..

2017 staat alweer aan de voordeur. Het eindejaar is altijd een moment van terugblikken en met vernieuwde krachten en goede voornemens het nieuwe jaar tegemoet te treden.
 
Het mooie van continuïteit geven aan onze steun in Madagaskar is dat met de jaren, sommigen van bij aanvang analfabete tieners een serieuze inhaalbeweging hebben gedaan en nu - na het succesvol voltooien van het middelbaar - beginnen aan een carriere of hogere studies met meer zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en een hoop op de toekomst. Vaak iets wat ondenkbaar leek als je hun sociale context in acht neemt. Makkelijk is het niet en verschillende haken halverwege af. Maar zij die doorbijten, afzien en erin blijven geloven, die – denk ik en hoop ik van harte - gaan er wel komen en die maken een verschil in hun omgeving. Lost dit de armoede, corruptie en troosteloosheid op van Madagaskar? Jammer genoeg niet maar ik blijf wel geloven dat er bijzonder veel kracht uitgaat van deze jongeren naar anderen rondom hen die door hun voorbeeld gestimuleerd worden en dat dit op kleine schaal en op vlak van mensenlevens wel degelijk een verschil maakt… en dat is in mijn ogen veel waard.HELP en de partners die wij steunen blijven onverminderd inzetten op educatie, opleiding, gezondheidszorg en zelfredzaamheid in 2016, maar ook in 2017 met een grotere focus op beroeps- en universiteitsopleiding en preventieve gezondheidszorg. Hun activiteiten zijn enkel mogelijk door jullie steun en die van andere sponsors en daarvoor wil ik elkeen van jullie nogmaals hartelijk bedanken. Er zijn wereldwijd vele noden en goede doelen, dus het feit dat jullie trouw blijven aan AnFoundation is van grote waarde voor ons en de toekomstige generaties van het eiland Madagaskar.
 
Tratry ny taona vaovao! Gelukkig nieuwjaar aan allen!

Willen jullie dit goede nieuws met familie of vrienden delen, klik dan hier.

 

Vrolijk kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar 2017 vanuit Toamasina, Madagaskar!

2016 was een druk jaar met spannende veranderingen en de onvermijdelijke uitdagingen voor HELP Madagaskar. We hebben een diep respect voor de moed en inzet van onze begunstigden, waarvan we getuige waren dit jaar. Enkele van deze verhalen willen we graag met jullie delen.
 


 In wijzerzin, started van de foto links boven.

1. Florette studeerde vorige jaar op 17-jarige leeftijd af aan de middelbare school. Tijdens haar eerste jaar op de universiteit, verloor ze haar beide ouders compleet onverwacht op enkele maanden tijd. Ondanks deze zware klap, schreef Florette ons een oprechte brief waarin ze zei dat ze wenste haar studie voort te zetten omdat haar diploma behalen de enige manier is om haar leven te verbeteren. Florette's moed en vastberadenheid zijn een inspiratie voor velen van ons.
 
2. Gedurende meer dan drie jaren ondersteunt HELP deze dierbare familie, waarvan de moeder getroffen is door borstkanker. Aan de vooravond van 2017, is Mme Elysette’s situatie steeds slechter. Deze drie familieleden zijn helden voor ons, vooral de tieners, broer en zus. Hun vader overleed 5 jaar geleden en samen hebben ze de zorg voor hun moeder volledig op zich genomen. De tederheid en liefde waarmee ze dit doen is ontwapenend en ondanks deze tragische situatie behouden ze hun mooie glimlach. Bid voor hen tijdens hun moeders laatste dagen.
 
3. Andry is een ander mooi voorbeeld.  Hij studeerde af aan de universiteit in augustus met een diploma in informatica. Hij is de eerste in zijn familie die hogere studies afmaakt. Na een aantal weken werkervaring bij HELP, organiseerden we een interview met Madacan, een van HELP’s trouwe donoren met het gevolg dat  Andry nu een stage doet bij hen met degelijk loon. Net nu Andry met zijn familie dit nieuwe succes had moeten vieren, stierf zijn vader onverwacht. Andry werkt hard en is een goed voorbeeld voor zijn jongere broer en zussen (ook gesponsord door HELP).
 
4. Mercy Ships heeft een onuitwisbare stempel gedrukt op allen die in Toamasina wonen. We namen afscheid van het grootste drijvende ziekenhuis ter wereld in Juni. Elk personeelslid aan boord zijn helden. Zij slaagden erin samen 1.682 chirurgische ingrepen uit te voeren op 1482 Malagasy patiënten. Onze studenten kregen regelmatig gratis tandheelkundige zorg. De begunstigden van HELP en onze sites ontvingen talrijke donaties van het schip zoals kleding, schoenen, hygiënische producten, meubels en keuken goederen.
 
5. Wij zijn bijzonder trots als we denken aan Miss Pintsana. Ik, Kim, herinner me haar twee jaar geleden, huilend met trillende handen ingepakt om naar de universiteit te vertrekken. Dit jaar, hielp ze me met het organiseren van een donatie medische benodigdheden en wist ze meer over de instrumenten dan ik deed! Pintsana legde onbevreesd vele kilometers te voet af in het landelijke Madagascar voor haar verpleegkundige stages. Om dit nieuwe zelfvertrouwen te zien, haar als mentor te zien omgaan met andere studenten, haar vastberadenheid en medeleven voor anderen – Pintsana is ook een van onze grote helden.

6. Zonder twijfel ons grootste heldenverhaal is dat van kleine Sidonie. Drie verschillende branden in Tamatave hadden een impact op HELP’s werk dit jaar. De jonge Sidonie was betrokken bij de eerste brand waarbij 35 huizen in rook opgingen. Ze had de moed om haar lichamelijke en geestelijke gehandicapte broer van de dood te redden door hem met voedsel te lokken naar de voordeur, waarna ze hem op haar rug nam, in een vuil kanaal sprong en wegliep van het vuur. Ze heeft er geen idee van dat ze iets unieks deed, wat het des te mooier maakt. Sidonie is een zeer bijzondere jongedame en we zijn er trots op haar als student van HELP te kunnen steunen!

Uiteraard zijn onze sponsors grote helden voor ons en onze begunstigden! We weten dat er vele plaatsen en noden zijn waar je je tijd, geld en materiaal kan heensturen, maar jullie kozen voor HELP. Dank u om het mogelijk te maken om ons werk voort te zetten met deze bijzondere mensen. We zijn God dankbaar voor zijn aanmoediging. Het is dankzij Hem dat we de kracht vinden om te blijven dienen in Madagascar onder vaak uitdagende omstandigheden. Beste wensen aan u allen voor een vrolijk en gezond 2017!

Kim & Colin
 


Een gezond maal per dag op school doet wonderen!

Chronische ondervoeding bij kinderen blijft veel voorkomend in Madagaskar. Schoolkantines zijn dus belangrijker dan we zouden denken. Vaak is het de enige (warme) maaltijd voor velen van de kansarme leerlingen per dag. Het is tevens een motivatie voor de ouders om hun kinderen te laten schoollopen want het betekent minder monden voeden. Voor slechts 1 EURO betaal je de lunch van één student een weeklang. Daarenboven is gebleken dat één goede maaltijd op school helpt bij het concentreren tijdens de lessen en meer motivatie geeft om te studeren. Op een lege maag is dat haast onmogelijk. Draag uw steentje bij door een bijdrage te geven aan de talijke schoolkantines van HELP en hun partners. Mazotoa! Smakelijk!    

HELP zorgt voor de verdeling van deze netten aan de armste families die niet de middelen hebben om zelf netten aan te schaffen. Studies tonen aan dat het gebruik van een muskietennet de mortaliteit van kinderen onder de 5 jaar met 20% vermindert. Voor slechts 1 € helpt u al een hele familie voor hun bescherming meer dan een jaar lang! Willen jullie ook bijdragen aan de bestrijding van malaria? Stort dan een kleine bijdrage op onze rekening met vermelding ‘MUSKIETENNET’. AnFoundation dankt u!
 Een woordje van de stichtster Irma Bollen

 
 

Beginnen kan ik
Volhouden wil ik
Volbrengen zal ik
De zachte krachten zullen ZEKER winnen
(door Csaba Ignacz)

Deze krachten vervatten mooi het werk van Kim en COLIN alsook van de STEUNERS.
Hartelijk dank hiervoor
 

 
ANFoundation BANKNUMMER: 735-0229272–49 IBAN BE 97 7350 2292 7249 BIC : KREDBEBB
 
Op 21 april 2009 werd An Foundation opgericht door Irma Bollen als familie-initiatief om een helpende hand te reiken aan de kansarmen in de regio van Tamatave waar haar petekind An toen 6 jaar lang werkzaam was. Onze steun zet vooral in op zelfredzaamheid via projecten van HELP en hun lokale partnernetwerk. Zij zorgen voor toegang tot gezondheidszorg, onderwijs of een opleiding en focusen op een menswaardig bestaan voor diegenen die hier het meeste nood aan hebben. Zeven jaar na de oprichting zijn we met trots en dankbaarheid uitgegroeid tot een fonds met vele trouwe symphatisanten, waarvoor oprecht dank.