NIEUWSBRIEF NR 12 - APRIL 2016
Zeven jaren An Foundation

Zoals jullie weten werd op 21 April 2009 AnFoundation door Irma Bollen opgericht. Vandaag 21 April 2016 zijn we 7 jaren verder en dat is uiteraard een reden tot vieren!

AnFoundation is gestart als een kleinschalig familie-initiatief en ondertussen gekend, gewaardeerd en gesteund  door een bredere groep van vrienden, kennissen en sympathisanten. AnFoundation ontvangt tevens  op regelmatige basis steun van verschillende organisaties en service clubs. Het is bijzonder te zien hoe dit gegroeid is met de jaren. DANK U !
 

Ik had jullie graag willen zeggen dat onze steun zodanig efficiënt is geweest dat ze niet langer nodig is…. Helaas zo ver zijn we niet en zullen we mogelijks nooit geraken. Structurele en lange termijn verandering op nationaal vlak is enkel mogelijk als de overheid zich hier ten volle voor inzet. Politieke instabiliteit en korte termijn visies blijven tot hiertoe echter de regel…
 
Maar vooruitgang op kleine schaal is zeker zo belangrijk. Het werkt inspirerend en is vaak een voorbeeld voor anderen. De interventies die u steunt, geven structuur en zin aan het leven van vele kansarmen, wat leidt tot zelfredzaamheid en op termijn een betere toekomst. AnFoundation’s partners op het terrein, HELP en tal van scholen en opvangcentra in Tamatave en omstreken, werken hier onvermoeid aan ‘dag in dag uit’. Ik heb enorm respect en blijf vol bewondering voor hun niet aflatende inzet in vaak zeer moeilijke omstandigheden. Hoed af voor zoveel altruïsme!


Wat hebben we dan precies bereikt in deze periode?
Onderwijs & beroepsopleidingen: Sponsoring aan een 1000-tal kinderen die zonder jullie nooit op de schoolbanken hadden gezeten, met zo goed als geen vooruitzichten voor de toekomst.

Verschillende van deze kansarme kinderen waren 7 jaren geleden nog analfabeet. Vandaag steunen we kinderen in lagere school en tal van jongeren in het middelbaar.

Niet iedereen behaalt zijn diploma of het volgende opleidingsniveau, maar sommigen van hen kiezen voor een beroepsopleiding als mechanicus, naaister of fietsenmaker waarmee ze ook in hun toekomst investeren en aan hun onafhankelijkheid werken. We steunen zelfs een aantal studenten aan de lokale universiteit.

Verschillende van hen kozen voor verplegersopleiding geïnspireerd door problemen en noden in hun eigen en familiaal verleden en zo wordt de solidariteit buiten HELP en partners om ook verdergezet.
 
 
Voedselzekerheid & gezondheidszorg: Uw bijdrage ging verder ook naar HELP’s en andere schoolkantines om de hongerige magen te vullen en hiermee de dagelijkse kosten per gezin te drukken en zo  de ouders te motiveren om hun kinderen naar school te sturen.

Een degelijke maaltijd per dag is het absolute minimum om je te kunnen concentreren op school. Naast voedselzekerheid staat preventieve en curatieve gezondheidszorg hoog op onze agenda. Muggennetten tegen malaria, tandenborstels voor een betere mondhygiëne, een jaarlijkse anti-parasitaire behandeling, steun aan de leprakolonie, bijstand voor wondverzorging, en een lopende rekening in het lokale ziekenhuis voor de armste families voor noodgevallen.

Naast deze directe steun, gingen bepaalde giften ook naar de salarissen van leraren van het hele partnernetwerk, transport per fiets of moto voor sommigen van hen die dagelijks grote afstanden afleggen, huur voor een opvangcentrum voor gehandicapten tijdens moeilijke periode, bijstand in situaties van huiselijk geweld en verkrachtingen. Ook kleren, schoolmateriaal, uniformen, een mini-bibliotheek, schoolbanken, waterpompen en hernieuwbare energie maakten deel uit van verschillende acties. En nog zoveel meer, te veel om op te noemen. Neem zeker een kijkje op de facebook pagina van HELP voor regelmatige updates.

Deze 7 jaren vol verwezenlijkingen waren uiteraard enkel mogelijk dankzij jullie steun en blijvend vertrouwen, waarvoor wij bijzonder dankbaar zijn. Het is een boeiend parcours dat we samen afgelegd hebben en wat ons betreft doen we er met plezier nog 7 jaren bij!

Misaotra betsaka!
An


Getuigenis over Eric Paul, nu 22 jaar, door Kim (HELP)
 
  Het is voor HELP altijd een enorme uitdaging om ervoor te zorgen dat gesponsorde studenten met vallen en opstaan toch uiteindelijk een diploma of certificaat behalen. Dan volgt een dubbel gevoel. Enerzijds zijn we enorm fier dat een student zijn carrère kan starten. Anderzijds moeten we hen loslaten en afscheid nemen…
Eric Paul is zo een voorbeeld.

In het gezin is Eric Paul de tweede in een rij van van acht kinderen. Twee zussen zijn overleden. Nu telt het gezin  5 jongens en 1 meisje. De vader stierf in 2003 en de moeder had het financieel  heel moeilijk om voor het gezin te zorgen. Voor een hongerloon  waste ze kledij voor anderen. In 2008 startte Eric Paul met steun van HELP het ASAMA programma.

Dit is een gecondenseerd leerprogramma voor kinderen die nooit eerder naar school gingen en hen toelaat daarna in het normale  schoolparcours te stappen.

Na het ASAMA programma slaagde hij bij de eerste poging in het overheidsexamen ‘CEPE’ dat toegang geeft tot het lagere middelbaar. Hij deed 4 jaren middelbaar in een publieke school gesponsord door HELP en AnFoundation. Het volgende overheidsexamen ‘BEPC’ dat toegang geeft tot hoger middelbaar was te moeilijk voor hem, zoals voor vele studenten, en Paul slaagde niet.
 
Eric Paul vroeg HELP om over te schakelen naar een beroepsopleiding in automechanica. Deze opleiding verliep goed en hij heeft recent zijn diploma behaald in algemeen onderhoud en mechanica. In afwachting van zijn diploma en tijdens 2 maanden rijschool opleiding, werkte hij mee aan het kantine project van HELP, gesponsord door Rotary Genk via AnFoundation.

Hij is ondertussen ook geslaagd voor zijn rijexamen en zal een rijbewijs krijgen voor auto, motors en tuktuks (zie foto). Hij wacht nu op zijn biometrisch rijbewijs, een nieuwigheid in Madagaskar, terwijl hij verder klust bij HELP. Eens hij zijn rijbewijs op zak heeft, wil hij als tuk-tuk chauffeur starten in Tamatave en zijn droom is om uiteindelijk als chauffeur voor de ‘taxibrousse’ of provinciale busdiensten aan de oostkust te rijden.
 

We vroegen Paul, nu 22 jaar oud, welke impact HELP op zijn leven heeft gehad. Hij zegt : ‘Zonder HELP zou ik nooit hebben kunnen studeren en deze opleiding volgen. Zonder hen had ik nooit deze levenskwaliteit kunnen bereiken. HELP heeft me geleerd dat het belangrijk is om duidelijke doelen voorop te stellen en die na te streven. Als ik niet door HELP was ondersteund, was ik waarschijnlijk al een vader met kinderen zoals mijn jongere broer. Nu ik mijn studies heb beëindigd en kan beginnen werken kan ik denken aan een toekomst met familie. ‘
 
  Wij zijn altijd onder de indruk geweest van Eric Paul’s inzet, gevoel voor humor en mooie glimlach. Buiten zijn studies volgt Paul ook Engels en Franse lessen om zijn taalkennis te verbeteren.

Hij is leider bij de scouts. Wij zijn bijzonder trots op Eric’s manier van werken en het goed voorbeeld dat hij hiermee geeft aan anderen. Ook al zijn we wat triest hem te zien vertrekken volgende maand, wensen we hem veel geluk in zijn tuk-tuk job.

Kim
 
 

AnFoundation in cijfers
 
Tijdens onze vijfde verjaardag in 2014 hadden we een totaal budget van bijna 65 000 euro verzameld. Nu op onze zevende verjaardag staan we klaar om de kaap van 100 000 euro te bereiken! Naast de sponsoring van het Kantine project voor HELP en Enfants de Joie door Rotary Genk en de steun van de Orde van Sint-Jan in 2015 kunnen we rekenen op vele individuele bijdragen via maandelijkse of eenmalige stortingen evenals prive donaties van feesten.  

In 2016 hebben we een aantal nieuwe privé donaties ontvangen.  Alle steun komt integraal tot bij HELP en hun partnernetwerk. Onze kosten die 0,80 % bedroegen tot 2014 zijn nu tot 0% herleid.

Klik hier voor een overzicht van wat AnFoundation steunt.
 
 
Strijd tegen parasieten

Parasitaire infecties zijn een groot probleem in heel Afrika en ook Madagaskar. Er zijn vele soorten parasieten die allerhande infecties veroorzaken (ter hoogte van de ogen, huid, bloed, spieren, ea…) maar de maagdarmparasieten komen veel voor en kunnen vaak aanwezig zijn zonder symptomen doch ook met ernstige ondermijning van de gezondheid.

Deze parasieten verspreiden zich door onvoldoende hand hygiëne (na toilet en voor het eten), door drinken van besmet water, door eten van onvoldoende bereid en verwarmd voedsel. Door zowel chronische als acute infectie kan ondervoeding en verzwakking ontstaan. Vaak zijn er klachten van buikpijn, diarree en dienen de patiënten behandeld.

Belangrijker is echter de preventie via handhygiëne, toegang tot proper water, voldoende bereiden van voedsel (niet rauw). HELP zorgt er voor dat deze klachten onder controle blijven en geeft hun studenten en de armste families een jaarlijkse behandelingen. Voor slechts 0.5 € per persoon kan u een steentje bijdragen voor de behandeling tegen parasitaire ziekten.


Een woordje van de stichtster Irma Bollen

SMALL IS BEAUTIFUL

Tekst van Griet Op de Beeck,
Vlaamse schrijfster en columnist :
“Laten we durven en voluit gaan
Niet morsen met de dagen
Moed houden durven wankelen
Pantsers en moed hebben
In zeven sloten gelijk lopen
Laten we begrijpen wat liefde is
Laten we mensen zijn geen engelen of duivels
Deuren ramen panden en de geesten open maken
Minachting voor de hopeloosheid
Laten we durven”
 

Eveneens het Adagium van KIM en COLIN. HELP MADAGASCAR DRAAGT VRUCHTEN.
Ons goede doel levert resultaat in deze sidderende wereld door de constante riante gebaren waarvoor immense dank.

Irma Bollen
ANFoundation BANKNUMMER: 735-0229272–49 IBAN BE 97 7350 2292 7249 BIC : KREDBEBB
 
Op 21 april 2009 werd An Foundation opgericht door Irma Bollen als familie-initiatief om een helpende hand te reiken aan de kansarmen in de regio van Tamatave waar haar petekind An toen 6 jaar lang werkzaam was. Onze steun zet vooral in op zelfredzaamheid via projecten van HELP en hun lokale partnernetwerk. Zij zorgen voor toegang tot gezondheidszorg, onderwijs of een opleiding en focusen op een menswaardig bestaan voor diegenen die hier het meeste nood aan hebben. Zeven jaar na de oprichting zijn we met trots en dankbaarheid uitgegroeid tot een fonds met vele trouwe symphatisanten, waarvoor oprecht dank.