NIEUWSBRIEF NR 11 - DECEMBER 2015
Beste sympathisanten,

Dankzij jullie was 2015 wederom een goed jaar. Samen zijn we erin geslaagd een bedrag van meer dan 17.000 € te mobiliseren ten voordele van betere toegang tot onderwijs, gezondheidszorg, opleidingen en bescherming van de mensenrechten voor de Malagasy die hier het meeste nood aan hebben. Rotary Genk nam hiervan 10.000 € voor hun rekening door in te zetten op het kantine project in twee lokale scholen. Hiermee zetten zij in op voedselzekerheid, alsook goede hygiene op school en betere leer- omstandigheden voor kansarme leerlingen.

Ook de Orde Sint Jan deed wederom een gulle bijdrage, evenals velen onder jullie met hun maandelijkse bijdrage of eenmalige donatie, waarvoor wij bijzonder erkentelijk zijn.
 


In deze nieuwsbrief presenteren we jullie naar goede jaarlijkse gewoonte een bedankbrief en nieuwjaarskaart rechtstreeks vanuit Madagaskar.  Een welgemeende ‘misaotra betsaka’ (hartelijk dank in het malagasy) aan jullie en wij wensen jullie allen een zalig kerstfeest en vreugdevol nieuwjaar! 
 

"Maar de engel zei tot hen. Wees niet bang, ik breng u goed nieuws dat voor alle mensen veel blijdschap zal brengen” Lucas 2:10

Beste vrienden van HELP en An Foundation,

2015 was een intens jaar! Voor onszelf een jaar met weinig reizen maar een jaar waarin we vele internationale bezoekers mochten ontvangen dankzij de aanwezigheid van Mercy Ships, een internationale universiteitsgroep, het voorbereidend team van ‘Logos Hoop’ (een ander schip), en een maand lang vrijwillige inzet van Colin’s broer en schoonzus. Anthony Radford heeft heel wat bouw- en herstelwerken gedaan, vooral aan HELP’s watervoorzieningsysteem.

We zijn bijzonder dankbaar voor de financiële steun die HELP heeft toegelaten onze steun uit te breiden voor studenten in het middelbaar en hoger onderwijs, waaronder 27 universiteitsstudenten. Zowel onze schoolsponsoring en schoolkantine hadden dit jaar een hoger percentage oudere studenten dan voordien. Wij hebben hen geïdentificeerd als nieuwe en belangrijke doelgroep in HELP’s programma. Wij onderzoeken een nieuwe aanpak om jonge gemotiveerde Madagaskische tieners en jonge volwassenen kansen te geven om hun toekomst te verbeteren  via educatie en door hen te helpen betere levenskeuzes te maken. 

Wij kijken momenteel heel erg uit naar de aankomst van het schip ‘Logos Hope’ op 23 December hier in de haven van Tamatave. Dit schip is werelds grootste drijvende boekenwinkel.  We hebben al een aantal vergaderingen gehad met hun team en plannen een serie bezoeken van onze studenten in december en januari. Daarenboven werken we ook samen wat betreft een speciaal programma voor de gemeenschap van lepralijders die we al jarenlang ondersteunen. Logos Hope heeft aangeboden om hun daarenboven ook een toer aan te bieden op het schip met een avondmaal wat voor hen uiteraard een unieke belevenis is.
 
Wanneer we terugblikken op 2015, denken we meteen aan 2 jonge vrouwen. Uit privacy-redenen, zal ik het eerste meisje Benedicte noemen. Zoals vele studenten woont ze bij een gezin waar ze niet mee verwant is nadat ze door haar ouders verlaten was. Op een maandag morgen stond ze  buiten adem en bevend voor onze poort.  Tijdens het weekend werd  ze sexueel aangerand  en haar ‘pleeg’ouders hadden haar  op straat gezet omdat ze dachten dat zij hier zelf schuld aan had. Deze tiener toonde bijzonder veel moed terwijl HELP een oplossing zocht met het sociale opvangsysteem, functioneerde als bemiddelaar tussen haar en haar pleegouders en de schuldige man in kwestie confronteerde met zijn daden. Wat ons het meest zal bijblijven is dat ze een aantal dagen later langskwam om ons persoonlijk te bedanken dat we het voor haar opnamen en haar hielpen toen niemand anders naar haar wou luisteren. Een stem aan de machtelozen geven is ongetwijfeld een van de belangrijkste dingen die HELP doet.  
 
  Pintsana is een jonge twintiger. We kennen haar al sinds de lagere school en we zagen haar openbloeien tot een jonge vrouw. Na haar eerste jaar verpleegkunde, keerde ze terug naar Tamatave om een ziekenhuis te zoeken voor een stage. Toen ze geen mogelijkheid vond in de stad, kwam ze terecht in een ziekenhuis op het platteland op 3 uur afstand van Tamatave. Toen we in haar stageverslag en evaluatie de positieve feedback en complimenten lazen van de dokters waarmee ze samenwerkt voelden we ons net als trotse ouders! Pintsana weet wat het is om een strijd te leveren in school want ze moest haar baccalaureaat examen na het middelbaar twee keer doen alvorens te slagen. Naast haar studies werkt ze nu als mentor voor andere jonge vrouwen die we naar de universiteit sturen.

Het is een privilegie voor ons om te zien hoe al deze Madagaskische jongeren hun persoonlijke uitdagingen overwinnen om op te groeien als volwassenen vol zelfvertrouwen. Het succes van deze studenten zou niet mogelijk zijn zonder de vele financiële steun, kleren, schoolmateriaal en andere donaties die HELP ontvangen. Wij beseffen ten zeerste dat er wereldwijd vele hulpbehoevenden en noden zijn en wij zijn dan ook bijzonder erkentelijk dat jullie ervoor gekozen hebben om HELP blijvend te steunen.
 
Wij wensen jullie allemaal een vreugdevol kerstmis, fijne eindejaarsfeesten en veel vrede nu we samen het jaar 2016 inluiden.

U uiterst dankbaar,
Kim & Colin RADFORD
uit naam van de leerlingen & patiënten, gesteund door HELP Madagascar
www.facebook.com/helpmg
 

Een aantal links in het kader van deze brief: Mercy Ships, OM Ships International & The Shoe That Groes


Het muskietennet in de strijd tegen malaria!

Malaria blijft een van de vijf belangrijkste doods-oorzaken in Madagaskar.  De overdrager van deze ziekte is de vrouwelijk mug, Plasmodium falciparum, die actief is tussen zonsonder- en zonsopgang . Vooral in het regen- en cyclonen-seizoen (December tot April) vallen de meeste slachtoffers. De hele bevolking van Madagaskar is blootgesteld aan dit risico, maar Tamatave en omstreken, de regio waar HELP en partner organisaties actief zijn, is een hoog risicogebied omwille van de overvloedige neerslag.

Nochtans bestaat er een eenvoudige, effectieve en goedkope oplossing:  slapen onder een muskietennet, geimpregneerd met insecticide. 
 

HELP zorgt voor de verdeling van deze netten aan de armste families die niet de middelen hebben om zelf netten aan te schaffen. Studies tonen aan dat het gebruik van een muskietennet de mortaliteit van kinderen onder de 5 jaar met 20% vermindert. Voor slechts 1 € helpt u al een hele familie voor hun bescherming meer dan een jaar lang! Willen jullie ook bijdragen aan de bestrijding van malaria? Stort dan een kleine bijdrage op onze rekening met vermelding ‘MUSKIETENNET’. AnFoundation dankt u!

Een woordje van de stichtster Irma Bollen

 
 
BIST DU BEI MIR, Bach - uitgevoerd door Aafje Heynis

Met deze muziek wil ik een ode brengen aan onze kleintjes van Madagascar. Die ultieme chemie laat zich gevoelen als ik aan hun denk. Honderden onder hun betreden nieuwe paden.

Ze zijn op de sporen gezet,
uw bijdrage is geslaagd,
hun leven is gelukt

Irma Bollen

 
ANFoundation BANKNUMMER: 735-0229272–49 IBAN BE 97 7350 2292 7249 BIC : KREDBEBB
 
Op 21 april 2009 werd An Foundation opgericht door Irma Bollen als familie-initiatief om een helpende hand te reiken aan de kansarmen in de regio van Tamatave waar haar petekind An toen 6 jaar lang werkzaam was. Onze steun zet vooral in op zelfredzaamheid via projecten van HELP en hun lokale partnernetwerk. Zij zorgen voor toegang tot gezondheidszorg, onderwijs of een opleiding en focusen op een menswaardig bestaan voor diegenen die hier het meeste nood aan hebben. Zes jaar na de oprichting zijn we met trots en dankbaarheid uitgegroeid tot een fonds met vele trouwe symphatisanten, waarvoor oprecht dank.